Projekt trwa przez 15 miesięcy od grudnia 2018  i jest skierowany do młodzieży w wieku 15-30 oraz decydentów i ekspertów z zakresu dyskryminacji i tolerancji.

Główne założenia:

– zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu polityki, włączenia się z dialog z decydentami, włączenia się w działalność społeczną

– szerzenie solidarności i otwartości na osoby o innym kolorze skóry, innego wyznania, niepełnosprawnych itp. wśród młodzieży

– promowanie dialogu międzykulturowego oraz chęci poznawania innych

– wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy decydentami i młodzieżą z zakresu postrzegania „inności” w społeczeństwach

– wypracowanie przez młodzież rekomendacji dla decydentów z zakresu możliwości wprowadzenia w kształcenie młodych elementów uczenia się, poznawania, akceptacji osób innych narodowości, koloru skóry, innej orientacji seksualnej, niepełnosprawnych czy osób starszych oraz pokazanie

potrzeb i oczekiwań osób młodych w tym zakresie

Działania projektowe:

– przygotowanie strony www projektu praz profilu na Facebooku, aby zapewnić szersze dotarcie do młodzieży

– ankieta oczekiwań młodzieży – wysłana do osób, które zgłosiły chęć udziału w warsztatach

– warsztaty tworzenia gry miejskiej

– warsztaty tolerancyjne z zakresu postrzegania, akceptowania i życia z innymi narodowościami, osobami innej religii, koloru skóry, orientacji

seksualnej, niepełnosprawnymi czy w starszym wieku

– gra miejska w każdym z miast, z którego młodzież weźmie udział w warsztatach tworzenia gry miejskiej tj. Łódź, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Sieradz.

– debata podsumowująca dla młodzieży i decydentów z obszaru dyskryminacji